Uncategorized

กองทัพเรือ วันพีช (Marine)

กองทัพเรือ เป็นองกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลโลก มีหน้าที่รับคำสั่งและบังคับใช้กฎหมายในการจัดการต่อสิ่งใดก็ตาม ที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชน พวกเขาจะต่อสู้โดยมีคติประจำกลุ่มคืออักษรที่เขียนอยู่ข้างหลังเสื้อที่พวกเขาพร้อมที่จะอุทิศชีวิตให้ นั่นคือ "ความยุติธรรม"