Breaking News

เตือน! ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เตือน! ผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์
Breaking News

ชี้แจงประเด็น “ไทยร่วมใจ” เลื่อนฉีดวัคซีน

ชี้แจงประเด็น “ไทยร่วมใจ” เลื่อนฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กทม. แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ทะเบียนผ่าน "ไทยร่วมใจ"