Anime

ชมรมรัก คลับมหาสนุก

ชมรมรัก คลับมหาสนุก วันหนึ่งเธอดันไปทำแจกันแตกซึ่งแจกันนั้นมีราคาถึง 8 ล้านเยน เธอจำเป็นต้องทำงานชดใช้ค่าเสียหายแทนโดยการเป็นโฮสต์ในคลับ