Breaking News

ชัชชาติเผยชีวิตจริงคลองไม่ได้สวยเหมือนคลองโอ่งอ่าง

ชัชชาติเผยชีวิตจริงคลองไม่ได้สวยเหมือนคลองโอ่งอ่าง จากกรณีที่บุ๊กเพจ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC เผยแพร่ผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์