Story

คุก (อิสระภาพ ความหวัง กำลังใจ) บทที่23

และแล้วก็ผ่านไปอีก 1 วัน มันเป็นวันสุดท้าย ของสัปดาห์ หวังว่าจะมีใครมาหา เพื่อที่เราจะได้บอกว่าวันจันทร์นี้เราศาลตัดสิน แต่แล้วก็ต้องผิดหวัง เมื่อสิ่งที่เราหวังมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจ ท้อแท้เหลือเกินวันนี้ ทั้งที่เราเองก็เตรียม ใจเอาไว้ถ้าต้องผิดหวัง