Anime

ประวัติดราเค่น Tokyo Revengers

ประวัติดราเค่น Tokyo Revengers ชื่อจริงชื่อริวกูจิ เคน หรือเพื่อนๆ เรียกกันว่าเคนจิน ดราเค่นเป็นวัยรุ่นร่างผอมสูงเกินกว่าคนอายุเท่าเขา