Anime

ประเภทผู้ใช้คำสาป (จูจุทสึนอกรีต)

คำสาปนั้นมีมาแต่โบราณก่อนที่จะถือกำเนิดโรงเรียนจูจุทสึ เหล่าผู้ใช้คำสาปในยุคแรกๆนั้น ต่างใช้คำสาปไปกับการหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง