Story

พม่าเสียกรุง ep2 ( จุดสิ้นสุดของกษัตริย์องค์สุดท้าย )

"สิ้นชาติสูญเอกราช" พม่าเสียเมืองคงจะเป็นเพราะเวรกรรม ที่เคยทำไว้กับหลายประเทศ การที่เข้าไปรุกราน ช่วงชิง เอามาเป็นเมืองขึ้นเมื่อครั้งสมัยก่อน บัดนี้เวรกรรมคงได้ตามมาทันแล้ว ค่าชดใช้มันช่างแพงมหาศาลยิ่งนัก
Story

พม่าเสียกรุง (จุด..เริ่มต้นของกษัตริย์องค์สุดท้าย)

ราชธานีอันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่สมัยอดีต ที่รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง หรือ ผู้ชนะสิบทิศ ที่คนไทยหลายคนรู้จัก ผู้ซึ่งทำให้กรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าของเรา ต้องตกเป็นเมืองขึ้นครั้งแรก