Breaking News

ยูเนี่ยนมอลล์ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

ยูเนี่ยนมอลล์ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว แหล่งจับจ่ายใช้สอยต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 จนกระทั่งตอนนี้ได้ทำการปิดชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว