Anime

Dolls’ frontline

เรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากที่มนุษย์มีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งการแก่งแย่งทรัพยากร ความทะเยอทะยานและความกระหาย ที่นำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สามในปี 2045 ที่ซึ่งสงครามครั้งนั้นรุนแรงเสียมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นไหน ๆ 
Anime

Spriggan

ในอดีตก่อนที่อารยธรรมของมนุษย์จะถือกำเนิดขึ้น ได้มีผู้มาเยือนจากต่างดาวเดินทางมายังโลก พวกเขานั้นมีอารยธรรมและความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เจริญมากเสียกว่ามนุษย์จะคิดได้ แต่ไม่ด้วยว่าเหตุผลอันใด