Anime

ผู้ใช้คำสาปพิเศษ เกะโท สุกุรุ(Geto Suguru)

กะโท สุกุรุ(Geto Suguru) ผู้ใช้คำสาป(คุณไสย)ระดับที่1 เขาเป็นผู้ใช้คำสาปพิเศษที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมและควบคุมวิญญาณคำสาป เขาเป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียนของ โกะโจ ซาโตรุ เกะโท เป็นผู้ชายตัวสูงผมยาวประไหล่ เขามีนิสัยที่สุขุม รอบคอบ มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูง เขายึดมั่นในกฎและการเป็นจูจุทสึที่ดี