mushoku tensei
Anime

เกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ (mushoku tensei) 2

เมืองโรอาหรืออีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมปราการแห่งโรอา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นฟิตอร์ แห่งราชอาณาจักรอัสรา ในอดีตเมืองโรอาถูกใช้เป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้กับกองทัพปีศาจของลาปลาส ถูกขนานนามว่าปราการด่านสุดท้ายของมนุษย์ในการป้องกันไม่ให้ปีศาจรุกเข้าไปยังดินแดนของมวลมนุษย์ เมืองนี้จึงเสมือนป้อมปราการที่มีจุดศูนย์กลางเป็นปราสาทใหญ่