BTS ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที UN อีกครั้ง
Entertainment

BTS ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที UN อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 หนุ่มๆ BTS ทั้ง 7 คน ในฐานะผู้แทนประธานาธิบดีพิเศษด้านคนรุ่นใหม่และวัฒนธรรมของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ “มุน แจ อิน” ได้ร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (United ...