Story

สงคราม 6 วัน ย้อนรอยสงครามใหญ่แห่งโลกอาหรับ ที่โลกต้องจดจำ

สงคราม 6 วัน เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.1967 โดยกลุ่มชนชาติอาหรับที่เข้าล้อมอิสราเอล มีอียิปต์ จอร์แดน ซีเรีย ได้ร่วมตัวกันเพื่อทำสงครามกับอิสราเอล อนึ่งการทำสงครามกับอิสราเอล ส่วนหนึ่งของสงครามมุ่งหวังในการ ยึดคืนดินแดนให้แก่ปาเลสไตน์