Anime

คำสาป ที่น่าสนใจ ในโลกจูจุทสึ(ep1)

คำสาปที่น่าสนใจในโลกจูจุทสึ

คำสาป ที่น่าสนใจ ในโลกจูจุทสึ

พลังคำสาป เป็นสิ่งที่ตึดตัวมาแต่กำเนิดของจูจุทสึ แทบจะทุกคนนั้นล้วนมีพลังคำสาปเป็นอัตรากันมาบางคนน้อย บางคนมาก แต่สิ่งที่จะทำให้แตกต่างนั้น ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงคำสาปที่มีมาในตัว ให้ออกมาเป็นเทคนิคคำสาปแต่ละคนยังไง บางคำสาปก็สืบทอดกันมา เฉพาะแต่ในตระกูล แต่บางคำสาปก็เกิดจากการฝึกฝนขัดเกลาให้มีพลังไม่แพ้กว่าพลังคำสาปประจำตระกูลเลยก็มี ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำเหล่าเทคนิคคำสาปทั้งแบบสืบทอด ตกมากันจากรุ่นสู่รุ่น และคำสาปที่เกิดจากการฝึกเรียนรู้เองจากตัวผู้ใช้คำสาป

วจีคำสาปหรือ คำสาปเสียง

คำสาป วจีคำสาปหรือคำสาปเสียง (Cursed Speech)

วจีคำสาปหรือคำสาปเสียงนั้น เป็นคำสาปที่่เกิดมาจากพลังคำสาปในร่างกายเปล่งออกมาให้เป็นเสียง มีผลจะทำให้ศัตรูที่ได้ยินต้องทำตามคำสั่งที่พูดนั้นอย่างไม่สามารถปฎิเสธได้ โดยคำสาปเสียงนั้นถูกถ่ายทอดมากันจากรุ่นสู่รุ่น ในตระกูล อินุมากิ เป็นพลังคำสาปที่มีพลังอานุภาพมากทั้งแก่ตัวศัตรูเองหรือฝ่ายตัวเองถ้าใช้ไม่ดีก็จะเป็นโทษ ในตระกูล อินุมากิเอง ก็มีกำชับถึงเรื่องการใช้คำสาปนี้อย่างระมัดระวัง จะไม่สามารถพูดคำแบบปกติทั่วไปได้ เพราะคำเหล่านั้นอาจจะทำร้ายแก่ผู้ที่ได้ยินคำพูดได้

ข้อดีของพลังคำสาปเสียง เทคนิคการใช้พลังคำสาปเสียงนั้น มีพลังในการต่อสู้มาก ผู้ที่ได้ยินจะไม่สามารถปฎิเสธเสียงที่ผู้ใช้ใช้กับตัวเองได้เลย ยิ่งผู้ที่ถูกโจมตีด้วยคำสาปเสียงนี้ไม่รู้จักวิธีการรับมือ สเกลพลังของคำสาปเสียงนี้ก็จัดเป็นพลังที่น่ากลัวมาก

ข้อเสียของพลังคำสาปเสียง พลังคำสาปเสียงถึงแม้จะมีพลังในการต่อสู้ที่รุนแรง แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน ผู้ใช้คำสาปเสียงถ้าสู้กับพลังคำสาปที่สูงกว่าตน จำเป็นที่ต้องใช้คำสาปที่มีพลังอานุภาพมากกว่าเพื่อที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามทำตามตน กล่าวคือ เขาต้องใช้พลังเสียงคำสาปจำนวนมากซึ่งเป็นผลเสียต่อกล่องเสียงทำให้ไอและมีเลือดออก หรือถ้ารุนแรงสุดกล่องเสียงเขาอาจจะพังจนไม่สามารถพูดได้ และการใช้ชีวิตแบบปกติของผู้ใช้คำสาปเสียงนี้ พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตโดยการพูดปกติได้เพราะจะมีผลกับผู้ได้ยิน เขาต้องเลือกคำที่จะพูดที่จะไม่ส่งผลเสียต่อคนที่ได้ยิน อาจจะเป็นคำเฉพาะของเขา(โทเกะเองก็เลือกใช้คำที่เป็นส่วนผสมในโอนิกิริ)

-คำสาป เลือดหรือการจัดการเลือด (Blood Manipulation)

-คำสาปเลือดหรือการจัดการเลือด (Blood Manipulation)

คำสาปเลือดหรือการจัดการเลือดนั้น เป็นคำสาปที่เกิดมาจากพลังคำสาปในร่างกาย ในการจัดการเลือด ควบคุมหรือเร่งการขยายตัวของเม็ดเลือดแดงให้ออกมาใช้ได้ดั่งใจนึก เป็นคำสาปประจำตระกูลที่สืบทอดต่อกันมาในตระกูล คาโม ถือว่าเป็นคำสาปที่มีพลังในการต่อสู้ค่อนข้างสูง สามารถพลิกแพลงไปได้ตามแต่ละสถานการแล้วแต่ที่ผู้ใช้ถนัด อาจจะใช้ในการต่อสู้เพื่อรักษาระยะก็ดี หรืออาจจะเคลือบในอาวุญเพื่อเพิ่มพลังในการต่อสู้ของอาวุญคุณไสยนั้นๆ เหล่าผู้ใช้คำสาปเลือดจะมีการต่อสู้ที่หลากหลาย แต่ละคนอาจจะมีการต่อสู้ที่แตกต่างกันไป แต่พื้นฐานแล้วพลังของพวกเขา จัดเป็นพลังคำสาปที่มีความยืดหยุ่นเหมาะแก่การใช้ต่อสู้หรือป้องกันได้ดีมาก

ข้อดี ของพลังคำสาปเลือดหรือการจัดการเลือด เทคนิคการใช้คำสาปเลือดนั้น ผู้ใช้สามารถสร้างเร่งการขยายของเม็ดเลือดแดงออกมาให้มีจำนวนมากและสร้างเป็นรูปร่างเพิ่อ ช่วยในการโจมตีระยะไกลหรือสร้างเป็นอาวุธ เพื่อใช้ในการโจมตีระยะประชิดก็ได้ ในบางครั้งผู้ใช้คำสาปเลือดยังควบคุมอัตราการเต้นของชีพจร สามาราถเร่งการทำงานของหัวใจในการสูบฉีดเลือด เพื่อให้ผู้ใช้พลังคำสาปมีพลังร่างกายและความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ข้อเสีย พลังคำสาปเลือดหรือการจัดการเลือด พลังคำสาปเลือดมีพลังคำสาปที่สามารถใช้พลิกแพลงในการต่อสู้ทั้งระยะไกลและระยะใกล้ได้ดี แต่ก็มีข้อเสียหลักๆเลยคือ พวกเขาจะใช้พลังคำสาปไปกับการควบคุมเลือดเป็นจำนวนมาก และยังต้องใช้เลือดในการต่อสู้ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ผู้ใช้คำสาปเลือดไม่เหมาะกับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกินเวลานาน เพราะจะต้องเร่งการผลิตเม็ดเลือดแดงอยู่ตลอด จึงทำให้เขาเสี่ยงต่อการขาดเลือด ในหลายๆครั้งผู้ใช้เองก็จำเป็นต้องพกถุงเลือดติดตัวตลอดเพราะเขาไม่สามารถควบคุมเลือดของคนอื่นในการต่อสู้ได้ จึงเป็นข้อเสียที่ร้ายกาจมากของผู้ใช้คำสาปเลือด

*หมายเหตุไม่แน่ใจว่าผู้ใช้เลือดที่ผู้ใช้คำสาปเลือดใช้จัดเป็นกรุ๊ปเลือดไหม เลยทำให้ตัวผู้ใช้ถูกบังคับใช้เลือดตัวเอง แต่ถ้าตัวผู้ใช้ต้องใช้เลือดเป็นกรุ๊ปเดียวกับตัวเองจริง เวลาต่อสู้กับคนที่กรุ๊ปเดียวกัน ผู้ใช้น่าจะได้เปรียบมากสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอสันนิฐานนี้ก็ต้องรอดูในมังงะอีกต่อไป

ผู้ใช้คำสาปการจัดการเลือดนี้ในการต่อสู้คือ คาโม โนริโทชิ มีคำสาปที่น่าสนใจดังนี้

Flowing Red Scale โนริโทชิใช้พลังคำสาปเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายทำให้อัตราการเต้นของหัวใจไวขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นจำนวน ช่วยให้มีพลังร่างกายเพิ่มขึ้น

-Crimson Binding โนริโทชิใช้คำสาปควบคุมเลือดของตัวเงอสร้างเป็นตาข่ายในการผนึกคำสาปได้

-Slicing Exorcism โนริโทชิใช้คำสาปลงไปในเลือดเพื่อบีบอัดให้เลือดเป็นวงกลมเพื่อใช้ในการโจมตีเป้าหมาย

-Piercing Blood โนริโทชิประกบมือเขาหากันใช้คำสาปกระตุ้นให้เลือดไปรวมกันที่ปลายนิ้วและบังคับให้เลือดพุ่งไปแบบเต็มแรง

คำสาป เงาหรือภูตเงา(Ten Shadows Technique

คำสาป เงาหรือภูตเงา(Ten Shadows Technique)

คำสาปเงา เป็นคำสาปที่เกิดมาจากพลังในร่างกายของผู้ใช้คำสาป ใช้พลังคำสาปของเขาส่งเข้าไปในเงาอัญเชิญหรือสร้างสิ่งมีชีวิตด้วยเงาของตัวผู้ใช้ เพื่อให้เงานั้นกลายเป็นรูปเป็นร่างใช้ในการต่อสู้ต่างๆเช่น สร้างสุนัขคำสาปขึ้นมาใช้ในการโจมตี หรือใช้ในการค้นหาคำสาประแวกใกล้เคียง สร้างนกขึ้นมาจากเงาเพื่อใช้ในการพาผู้ใช้เคลื่อนที่ไปมาในอากาศ ล้วนแล้วแต่เป็นพลังคำสาปที่ใช้ได้เกิดประโยชน์มาก คำสาปเงาเป็นคำสาปที่ถ่ายทอดกันมาในตระกูลเซนอินกล่าวคือ ผู้ที่อยู่ในตระกูลเซนอินระดับหัวแถว จะมีพลังคำสาปเงานี้กันทั้งนั้น โดยพลังคำสาปเงานี้ จะแยกออกมาแล้วแต่วิธีการใช้ของแต่ละบุคคลจะประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ คำสาปเงานั้นสามารถพลิกแพลงในการต่อสู้ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระยะไกล หรือ ระยะประชิด คำสาปนี้ก็จัดว่าเป็นพลังคำสาปปรับเปรี่ยนไปได้ตลอดตามแต่ตัวผู้ใช้คำสาปนั้น

ข้อดี ของคำสาปเงา เป็นพลังคำสาปที่ใส่พลังลงไปในการอัญเชิญหรือก็คือการเรียกชิกิงามิ(ภุต)ทำให้มีชีวิต ชิกิงามิต่างอยู่ในรูปสัตว์ต่างๆหรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ชิกิงามินั้นสามาราถใช้ในการต่อสู้ได้หลากหลาย(ชิกิงามินั้นไม่ได้จำกัดแต่กับการถูกอัญเชิญมาจากพลังคำสาปที่ใช้เงาอย่างเดียว บางครั้งก็เป็นการเรียกมาด้วยพลังคำสาปในแบบอื่นก็ได้) จึงทำให้การใช้พลังนี้จะโดดเด่นและมีอิสระที่สูงมากอีกด้วย

*ต้องบอกเลยว่าพลังคำสาปที่ใช้เงาของตระกูลเซนอินนั้น มีความสามารถที่หลากหลายไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เงาอัญเชิญชิกิงามิมาอย่างเดียว อาจจะใช้เป็นอย่างอื่น แต่พื้นฐานแล้วมาจากเงา

การอัญเชิญชิกิงามิมานั้น เมื่อชิกิงามิถูกทำลายจะไม่สามารถอัญเชิญตัวเดิมออกมาได้ แต่จะเป็นตัวใหม่ที่ได้รับความทรงจำประสบการณ์ของตัวเดิมเข้าแทนได้(ถ่ายโอนข้อมูล)จึงอาจจะทำให้ชิกิงามิตัวใหม่นั้นมีพลังและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเก่า การอัญเชิญชิกิงามินั้นกินพลังคำสาปมาก การอัญเชิญอาจจะขึ้นอยู่กับจำนวนและประเภทในการอัญเชิญผู้ใช้ต้องกะระยะและการคำนวนในสถานการณ์ที่เกิดการต่อสู้ให้ดี เมื่อจะอัญเชิญอะไรออกมาแล้วและอาจจะมีระยะเวลาในการอัญเชิญในครั้งถัดไปอีกด้วย

ข้อเสีย คำสาปเงาอัญเชิญชิกิงามินั้นมีข้อเสียหลักเลย เมื่อตัวชิกิงามิตัวเดิมถูกทำลายแล้วจะไม่สามารถอัญเชิญตัวเดิมออกมาได้และการใช้พลังในการอัญเชิญกินพลังมากและอาจต้องกำหนดปริมารในการใช้

ผู้ใช้คำสาปเงา(ชิกิงามิ) ฟูจิงุโระ เมงุมิ คำสาปที่เขาใช้เรียกชิกิงามิมีดังนี้

-Divine Dogs เมงุมิใช้พลังคำสาปเรียกชิกิงามิออกมาเป็นสุนัขสองตัวที่สามารถค้นหาและทำลายพลังคำสาปได้

-Nue เมงุมิใช้พลังคำสาปเรียกชิกิงามิออกมาเป็นนกช่วยให้เขาเคลื่อนที่ไปในอากาสหรือใช้ไว้โจมตีทางอากาศก็ได้

-Great Serpent เมงุมิใช้พลังคำสาปเรียกชิกิงามิเป็นงูยัก โผล่ขึ้นมาจากเงาใต้เท้าเพื่อรัดและหยุดการเคื่อนไหวของศัตรู

Toad เมงุมิใช้พลังคำสาปในการเรียกกบออกมาช่วยในการต่อสู้ไว้ใช้ลิ้นจับสิ่งของหรือมนุษย์ให้เข้ามาหาตัวเองได้

Max Elephant เมงุมิใช้พลังคำสาปในการเรียกช้างตัวใหญ่ออกมาซึ่งมีพลังในการโจมตีที่รุนแรงแถมยังสามารถพ่นน้ำออกมาได้เป็นปริมาณมากอีกด้วย

คำสาป ไร้ขีดจำกัด(Limitless)

คำสาป ไร้ขีดจำกัด(Limitless)

คำสาปไร้ขีดจำกัดเป็นพลังคำสาปของ โกะโจ ซาโตรุ(ไม่แน่ใจว่าเป็นคำสาปที่สืบทอดกันมาในตระกูลโกะโจหรือเปล่า) ที่จะทำให้เขามีพลังคำสาปที่ไร้ขีดจำกัด คือเป็นการใช้พลังคำสาปที่มีมาแต่กำเนิดของเขาในการบิดเบือนมิติลักษณะเดียวกับลำดับคอนเวอร์เจนท์และลำดับความแตกต่างในคณิตศาสตร์ ไม่ว่าคุณจะหารตัวเลขกี่ครั้งก็จะไม่ลดลงเป็นศูนย์ ในทำนองเดียวกัน Limitless ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าถึงตัวผู้ใช้ ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใกล้แค่ไหนก็ตาม ช่องว่างที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ระหว่างผู้ใช้และคู่ต่อสู้เรียกว่า “Infinity” การใช้พลังนี้ช่วยให้บิดเบือนมิติเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าถึงตัวเขาได้ และยังสามารถที่จะสร้างแรงดึงดูดให้เกิดขึ้นในบริเวณนั้น พลังคำสาปนี้จัดเป็นพลังคำสาปที่มีพลังในการต่อสู้ค่อนข้างแข็งแกร่ง จูจุทสึบางคนก็สามารถใช้พลังคำสาปนี้ได้แต่มีเพียง โกะโจ เท่านั้นที่พิเศษที่สุดเพราะ เกิดมามีดวงตามหัศจรรย์ที่ช่วยให้เขาสามารถจัดการกับเทคนิคคำสาปนี้ของเขาได้อย่างง่ายดาย

ข้อดี ของพลังคำสาปไร้ขีดจำกัด เป็นพลังคำสาปที่มีพลังอานุภาพในการต่อสู้ที่สูงที่สุดในโลก จูจุทสึ กล่าวคือพลังนี้ สามารถที่จะบิดเบือนมิติทำให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวผู้ใช้และศัตรูทำให้ไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอันตรายได้ทำให้การป้องกันของเขาแถบจะสมบูรณ์และยังมีพลังโจมตีที่รุนแรงเมื่อเข้าใช้พลังคำสาปนี้รวมกันไปในจุดๆหนึ่งทำให้เกิดการตัดที่รุนแรงในจุดนั้นๆเป็นพลังที่ทำให้โกะโจ ซาโตรุ สามารถเอาชนะคำสาปต่างๆได้โดยแทบจะไม่บาทเจ็บเลย

ข้อเสีย ของคำสาปไร้ขีดจำกัดนี้ มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือเวลาผุ้ใช้ใช้คำสาปนี้เขาจะต้องปล่อยพลังคำสาปออกไปจำนวนมากส่งตรงไปที่สมองเพื่อสั่งการให้เกิดการเพ่งเล็งหาจุดอ่อนของภาพนั้นๆทำให้รู้สึกว่าภาพนั้นเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าตัว เป็นการบังคับสมองให้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมองอาจจะพังได้ในที่สุดแต่ ข้อเสียนี้ไม่มีผลกับโกะโจ เพราะเขามีพลังคำสาปย้อนกลับที่สามารถให้เขาย้อนกลับสมองของเขาให้เป็นปกติได้(โครตโกง)

ผู้ใช้คำสาป ไร้ขีดจำกัด นี้คือ โกะโจ ซาโตรุ มีพลังในการใช้ดังนี้

-Red โกะโจใช้พลังคำสาปลงไปในการโจมตีให้พลังเกิดการดูดกลืนเข้ามาแล้วพุ่งออกไป มีอานุภาพการทำลายที่รุนแรง

Blue โกะโจใช้พลังคำสาปลงไปที่มือข้างหนึ่งเพื่อดึงดูดพลังไว้ที่จุดๆนั้น

-Azure Glow เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นของพลังสีน้ำเงินคือ โกะโจ สามารถใช้พลังคำสาปดึงดูดสิ่งต่างๆรอบตัวหรือสิ่งหนึ่งให้เข้ามาที่ตัวเขาเองได้

Purple เป็นการรวมตัวกันของสองคำสาป ระหว่างแดงกับน้ำเงิน ร่วมกันให้เกิดคำสาปสีม่วง ที่มีพลังการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่โกะโจะต้องการ

คำสาปหุ่นเชิด

คำสาปหุ่นเชิด(Puppet Manipulation)

คำสาปหุ่นเชิด เป็นคำสาปที่ผู้ใช้ใช้พลังคำสาปของตัว บังคับให้หุ่นตัวเองต่อสู้ในระยะไกล โดยหุ่นเชิดที่บังคับในการต่อสู่นั้นสามารถดัดแปลงและติดตั้งอาวุธคำสาปไว้ได้หลากหลาย ทำให้การต่อสู้กับผู้ใช้คำสาปหุ่นเชิดนั้น ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะอาวุธที่ใช้ออกมานั้นค่อนข้างหลากหลายและไม่รู้ว่าจะต้องสู้กับอาวุธอะไรหรือคำสาปที่ใส่มาในอาวุธนั้นๆได้เลย

ข้อดี ของคำสาปหุ่นเชิด ผู้ใช้คำสาปหุ่นเชิดไม่ต้องออกไปต่อสู้กับผู้ใช้คำสาปอื่นให้ตัวเองต้องเสี่ยงอันตราย และยังสามารถบังคับหุ่นได้หลากหลายเพื่อใช้ในการต่อสู้ในสถานการนั้นได้ดี

ข้อเสีย ของคำสาปหุ่นเชิด ระยะทางในการบังคับหุ่นค่อนข้างจำกัดและยังอันตรายถ้าศัตรูสามารถตามพลังคำสาปในการบังคับหุ่นมาถึงตัวผู้ใช้เพราะระหว่างที่บังคับหุ่นเชิดผู้ใช้ต้องจดจ่อในการใช้จึงอาจจะพลาดเป็นอันตรายได้ง่ายๆ

ผู้ใช้คำสาปหุ่นเชิดในการต่อสู้ มูตะ โคคิชิ หรือ มาชิมารุมีหุ่นต้องสาปที่ใช้ในหารต่อสู้อยู่หลายตัวแต่หลักๆแล้วมีอยู่2ตัวนี้ที่โดดเด่นที่สุด

Mechamaru หุ่นเชิดคำสาปที่โคคิชิใช้โดยใส่พลังคำสาปลงไปทำให้สามารถเคลื่อนไหวและต่อสู้ได้

-Equipment หุ่นคำสาปที่อัพเกรดถึงขั้นสูงสุดของมาชิมารุ ที่ใช้พลังชีวิตของโคคิชิเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนและทำลายล้าง

https://keywordsfun.com/

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
1
Not Sure
1
Silly
0

You may also like

Anime

แนะนำอนิเมะ Ore wa Subete o “Parry” Suru (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

ชายหนุ่มที่ฝันอยากจะเป็นนักผจญภัย แต่พอเมื่อเขาอายุ 12 ปี เขาก็ได้ทดสอบว่าเป็นคน “ไร้พรสวรรค์” ที่ไม่สามารถฝึกฝนสกิลต่าง ๆ ให้สูงมากกว่าขั้นพื้นฐานได้ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค์แต่ตัวของนูร์ก็พยายามอย่างหนักที่จะฝึกฝนร่างกายของตนเอง
Anime

แนะนำอนิเมะ Shoushimin Series (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Kobato Jogoro" เด็กหนุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เพราะต้องการลืมประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดเมื่อในอดีต พร้อมกันกับ "Osanai Yuki" สาวน้อยเพื่อนร่วมห้องที่ปรารถนาการได้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
Anime

แนะนำอนิเมะ Gimai Seikatsu : แง้มหัวใจยัยน้องสาวจำเป็น (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "อาซามุระ ยูตะ" ที่ได้พบกับน้องสาวต่างแม่คนใหม่ "อายาเสะ ซากิ" หลังจากที่พ่อของเขาแต่งงานใหม่ จนทำให้ทั้งสองได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยที่ซากินั้นเป็นนักเรียนที่สวยที่สุดและได้รับการยอมรับในโรงเรียน จึงทำให้ทั้งสองได้ตกลงที่จะปิดบังความสัมพันธ์รักษาระยะห่างที่เหมาะสม

Comments are closed.

More in:Anime

Anime

แนะนำอนิเมะ Giji Harem : ฮาเร็มนี้มีแต่เธอ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "คิตาฮานะ เอย์จิ" เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่หลงใหลชีวิตแบบฮาเร็มเหมือนในการ์ตูน กับ "นานาคุระ ริน" สาวน้อยจากชมรมการแสดงที่มากด้วยความสามารถที่กำลังตกหลุมรักเอย์จิเข้าอย่างจัง
Anime

แนะนำอนิเมะ Isekai Yururi Kikou : บันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลก (เลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัย) (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Kayano Takumi" ชายหนุ่มที่บังเอิญเสียชีวิตอย่างกระทันหัน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ "Sylphyleel" หนึ่งในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จากต่างโลก และเพื่อแสดงความรับผิดชอบ พระเจ้าจึงได้เสนอให้เขามาใช้ชีวิตใหม่ยังต่างโลก พร้อมด้วยสเตตัสและสกิลสุดโหด
Anime

แนะนำอนิเมะ Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Shite Ita (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Mira" เสนาธิการมือขวาของหัวหน้าองค์กรสุดแสนชั่วร้ายที่มุ่งหวังจะทำลายทุกสิ่งและยึดครองโลก! แต่ในขณะที่กำลังดำเนินแผนการณ์อยู่นั้น ตัวของเขาก็ได้พบกับ "Mimori Byakuya" สาวน้อยเวทมนตร์แสนน่ารักที่พยายามเข้าต่อสู้เพื่อหยุดยั้งแผนการณ์ของเขา