Anime

มหาศึกคนชนเทพ เฮอร์มีส (Record of Ragnarok)

เทพเฮอร์มีส (Hermes) หรือ เมอร์คิวรี่ (Mercury) เป็นเทพบุตรของมหาเทพซูส กับ นางเมยา (Maia) เป็นเทพที่มีผู้คนรู้จักมากมาย ส่วนหนึ่งมาจากรูปร่างของเฮอร์มิสที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบดั่งเทพบุตรหนุ่มจอมทะเล้น หรือ ไม่ก็อาจจะเป็นของวิเศษอย่างหนึ่งของเทพเฮอร์มิสนั่นคือ เกือกมีปีก ...
Anime

มหาศึกคนชนเทพ พี่น้องวัลคีรี่ (Record of Ragnarok)

วัลคีรี่ คือชื่อกลุ่มเทพธิดานักรบหญิง ของตำนานเทพชาวนอร์ส มีหน้าที่ค่อยนำพาดวงวิญญาณนักรบที่ตายในสงคราม ไปสู่สรวงสวรรค์ที่ถูกเรียกว่า วาฮาล่า แต่ในบางกรณี วัลคีรี่ก็อาจจะลงมาจุติบนโลก เพื่อคอยชี้นำให้มนุษย์ค้นพบ บางสิ่งที่นำพาพวกเขาไปสู่ชัยชนะได้ นอกจากหน้าที่นี่แล้ว วัลคีรี่เอง ก็ยังเป็นเทพนักรบที่ได้รับมอบหมายคำสั่งโดยตรงจากมหาเทพโอดิน
Anime

มหาศึกคนชนเทพ ศากยมุณี (Record of Ragnarok) ep.1

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ "พระนางสิริมหามายา" พระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ
Anime

มหาศึกคนชนเทพ ศากยมุณี (Record of Ragnarok) ep.2

ในส่วนของอนิเมะ มหาศึกคนชนเทพ ก็ได้หยิบยกนำเอาประวัติของบุดด้า หรือ ศากยะมุณี นำมาปรับเปลี่ยนตีความใหม่ตามแบบฉบับของตัวอาจารย์ผู้เขียนเอง โดยที่ยังอิงจากเนื้อหาเดิมอยู่ส่วนหนึ่ง โดยจะกล่าวว่า บุดด้า หรือ พระพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั้น แต่เดิมท่านเคยเป็นมนุษย์ มีนามว่า สิทธัตถะ
Anime

มหาศึกคนชนเทพ บิชามอนเทน (Record of Ragnarok)

บิชามอนเทน หรือ ท้าวเวสสุวรรณ คือเทพองค์เดียวกัน แต่ถูกเรียกต่างกัน ตามแต่ละนิกายที่รับมา โดยชื่อ บิชามอนเทน จะถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งใน 7 เทพแห่งโชค ของพุทธนิกายชินโต ประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่คอยปกป้องพุทธศานาในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงทำการกำราบพวกภูตผีร้ายที่มุ่งหวังจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์
Anime

มหาศึกคนชนเทพ โลกิ (Record of Ragnarok) ep.1

โลกิ เป็นเทพในตำนานของชาวนอร์ส เฉกเช่นเดียวกับ เทพโอดินและเทพธอร์ ถูกขนานนามว่าเป็นเทพแห่งการโกหก หลอกลวง มีความซุกซนและชอบหาความสนุกให้แก่ตนเองเสมอ โดยบางครั้งเรื่องสนุกที่โลกิทำนั้น ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่เทพต่างๆแห่งแอสการ์ดอยู่ไม่น้อย
Anime

มหาศึกคนชนเทพ โลกิ (Record of Ragnarok) ep.2

เทพโลกิ ถึงแม้จะมีนิสัยขี้แกล้งและซุกซนมากแค่ไหน แต่ท่านเองก็ถือว่าเป็นเทพที่มีหน้าตาดี งดงาม ชวนน่าหลงไหล ด้วยน่าตานี้ จึงทำให้ท่านได้แต่งงานกับ เทพีซิยิน (sigyn) ที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งแอสการ์ด และเทพโลกิก็ได้มีบุตรกับเทพีซิยิน ด้วยกันสองพระองค์คือ นาวี(narvi)และวาลี(vali)
Anime

มหาศึกคนชนเทพ โอดิน (Record of Ragnarok)

โอดิน มหาเทพผู้อยู่เหนือเทพทั้งหลายของชาวนอร์ส เป็นผู้ปกครองบรรดาเทพทั้งหมดแห่งแอสการ์ด ถูกนับถือให้เป็นเทพแห่งนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะนำพาชัยชนะมาให้สู่ผู้ที่ศรัทธาเสมอ นอกจากจะเป็นเทพนักรบผู้ยิ่งใหญ่แล้ว โอดินยังถูกนับถือให้เป็นเทพแห่งปัญญา การสงคราม และความตายอีกด้วย
Anime

มหาศึกคนชนเทพ เบลเซบับ (Record of Ragnarok)

เบลเซบับ หรือ เบเอลเซบูล ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ ว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของ 7 บาป โดยที่เบเซบับถูกจัดให้เป็นบาปที่ 5 ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความตะกละ ความอยากกินแต่ของดีๆ กินอย่างไม่บันยะบันยัง และไม่มีความเพื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่น เปรียบเสมือนความอยากกินที่ไม่มีจุดสิ้นสุด นอกจากนี้ ...
Anime

มหาศึกคนชนเทพ ซูซาโนโอะ (Record of Ragnarok)

ซูซาโนะโอะ เทพในตำนานของชาวญี่ปุ่น ที่นับถือพุทธนิกายชินโต ถูกกล่าวถึงว่าเป็นเทพ ที่เป็นตัวแทนแห่งพายุ และ ท้องทะเล มีพลังอำนาจเป็นอย่างมาก สามารถเสกคลื่น ลมพายุ ได้ตามแต่ใจของตนต้องการ เทพซูซาโนโอะ เป็นบุตรของมหาเทพอิซานางิ ถือเป็นบุตรตนที่ 3

Posts navigation