Anime

มหาศึกคนชนเทพ ฮริส (Record of Ragnarok)

มหาศึกคนชนเทพ ฮริส (Hrist)

ฮริส พี่ลำดับที่ 2 ในบรรดา 13 พี่น้องวัลคีรี่ เธอเปรียบเสมือนตัวตนที่ได้รับความเคารพอย่างสูง จากบรรดาพี่น้องวัลคีรี่ ไม่แตกต่างไปจากบรุนฮิลด์ มีจิตใจที่เมตตา และรักพี่น้องเป็นอย่างมาก พี่น้องทั้งหมดจึงรักและเคารพเธอ แน่นอน บรรดาพี่น้องก็กลัวเธอเช่นกัน เพราะฮริสเองมีบุคคลิกหนึ่งที่เปรียบได้กับโทสะซ่อนอยู่ หรือ อีกนัยหนึ่งเธอมี2บุคคลิกนั่นเอง โดยบุคคลิกที่หนึ่งจะถูกแสดงออกมาในลุคพี่สาวที่แสนใจดีอ่อนโยน ซึ่งสวนทางกับบุคคลิกที่สองที่จะออกมาในแนวดุดันดัน ที่เต็มไปด้วยโทสะ ถึงจะมีสองบุคคลิกในร่างกาย แต่ก็ไม่ทำให้เธอรักและเป็นห่วงพี่น้องของเธอน้อยลงแต่อย่างใด ด้วยความรักนี่เอง เธอจึงพร้อมที่จะเสียสละตนเองได้ ถ้าเพื่อปกป้องพี่น้องของเธอในศึกครั้งนี้!! ชื่อของฮริส มีความหมายว่า “การสั่นไหว”

ประวัติ ตามตำนาน เทพของชาวนอร์ส(สแกนดิเนเวีย) บทกวีเอ็ดด้า

ฮริส หรือ คริสต์ (Hrist) เธอคือนักรบหญิงอันศักดิ์สิทธิ์ “วัลคีรี่” มีหน้าที่คอยนำพาเหล่าดวงวิญญาณนักรบ มุ่งสู่สรวงสวรรค์ “วัลฮาล่า” ตามคำบัญชาของมหาเทพโอดิน โดยที่ฮริสนั้น นอกจากนำดวงวิญญาณของนักรบผู้วายชนม์ มาสู่วัลฮาล่าแล้ว เธอยังได้รับเกียรติให้เป็นถึง นักรบที่แข็งแกร่งของวัลครี่ เฉกเช่นเดียวกันกับ บรุนฮิลด์ หัวหน้าของเหล่าวัลคีรี่ 

ตามตำนานได้กล่าวถึง ฮริส ก่อนที่จะกลายมาเป็นวัลคีรี่ว่า ฮริส หรือ คริสต์ (Hrist) ในอดีตเธอคือบุตรีของกษัตริย์ในตำนานโฮกนีกับนางเฮดิง นักรบหญิงสุดแกร่งแห่งแดนเหนือ บันทึกส่วนที่เหลือไม่ได้ถูกจารึก และบอกต่อถึงความเป็นมาอย่างไร จะมีเพียงแค่กล่าวว่า ด้วยความที่บิดาและมารดา ถือว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งแห่งยุค ฮริสในฐานะบุตรจึงได้สืบเชื้อสาย และความเป็นนักรบมาจากบิดา มารดา ตั้งแต่กำเนิด เธอจึงมีพละกำลัง รวมถึงความสามารถในการต่อสู้ ที่บุรุษเพศน้อยคนนักจะมีฝีมือทัดเทียมกับเธอได้

ไม่นานวีรกรรมและการต่อสู้ต่าง ๆ ก็ได้หล่อหลอมเธอ จนชื่อเสียงของเธอได้โด่งดังขึ้นว่าเธอคือนักรบหญิงคนแรก ที่มีการต่อสู้อยู่เหนือบุรุษทั่วแดนเหนือ ฝีมือการต่อสู้ของเธอเลื่องลือไปไกล จนทำให้เทพโอดินสนใจในความเป็นนักรบของเธอ พระองค์ถึงขั้นต้องแปลงกายลงมายังโลก และทดสอบฝีมือในการต่อสู้ของเธอ ฝีมือที่เธอมีนั้น ล้วนสร้างความประทับใจให้แก่เทพโอดินเป็นอย่างมาก ไม่นาน เทพโอดินก็เปิดเผยตัวตน รวมถึงยื่นข้อเสนอให้เธอนั้น ขึ้นไปเป็นนักรบเทพแห่งแอสการ์ด

หลังจากคิดไตร่ตรอง ฮริสก็ได้ร้องขอต่อมหาเทพโอดินว่า ให้ช่วยนำพาบิดาและมารดาของตน สู่แอสการ์ดด้วย เทพโอดินตอบรับข้อเสนอนี้ของนาง เพราะนอกจากจะชื่นชอบฝีมือการสู้รบของฮริสเองแล้ว มหาเทพยังชมชอบความเป็นนักรบของพ่อและแม่ของฮริสด้วย จึงอนุญาติให้ทั้งหมดขึ้นมาสู่สวรรค์ได้

หลังจากนั้นฮริสก็กลายเป็นหนึ่งในนักรบหญิง วัลคีรี่ ที่มีฝีมือการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และเธอยังถือว่าเป็นนักรบคนโปรดของเทพโอดิน ไม่ต่างไปกว่าลูกรักของพระองค์บรุนฮิลด์เลย ดั่งในบทกวีของเอ็ดด้าที่กล่าวถึงเธอ

“ Myndi Hrist og Mist bera mér horn!

Valkyrjur mínar, öxi og spjótpunktur,

Skuldabréf og stríðsátök, Battle and Might,

Shrieker og Spear-grimmur í deilum;

Skjöldur-grimmur, Ráðgjafi-grimmur, Styrkmey öll

sem bera öl til hinna útvöldu í stríði. ”

一一一 ಊಊಊ 一一一

“ Would that Hrist and Mist would bear me a horn!

my Valkyries, Axe and Spear-point,

Bond and War-fetter, Battle and Might,

Shrieker and Spear-fierce in strife ;

Shield-fierce, Counsel-fierce, Strength-maiden all

who bear ale to the Chosen in War. ”

1962 Lee M. Hollander

in The Poetic Edda

-Grímnismál-

ในบทกวีของเอ็ดด้านั่น ยังมีการกล่าวถึงเธออยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวรวมชื่อ หรือ สรรเสริฐ ก็มักจะปรากฎชื่อของเธออยู่เสมอ อันจะเห็นถึงความสำคัญของ ฮริสในฐานะวัลคีรี่ ที่แข็งแกร่งของเทพโอดิน แน่นอน ในสงครามหลายครั้ง เทพโอดินมักที่จะให้ฮริสนำทัพเพื่อเข้าต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับพวกยักษ์บุตรยเมียร์เอง หรือ ตัดสินว่านักรบคนใดจะได้รับชัยชนะในสนามรบ ก็ล้วนแล้วแต่ อยู่ในดุลพินิจของเธอแทบทั้งสิ้น เธอจึงได้รับการสักการะนับถือ จากนักรบแดนเหนือ และยกย่องเธอให้คือผู้ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งของกลุ่มนักรบ วัลคีรี่ เทียบเท่าได้กับ บรุนฮิลด์ หัวหน้าแห่งเหล่าวัลคีรี่เลย

นอกจากนี้แล้ว ชื่อของวัลคีรี่ทุกองค์ล้วนมีความหมายทั้งสิ้น ชื่อของ ฮริส (Hrist) เองก็เช่นกัน มีความหมายว่า “the flicker” (ผู้สั่นไหว) ในทีนี้ อาจจะหมายถึง เวลาเมื่อเกิดสงครามในการสู้รบ การสั่นไหวของเกราะและอาวุธในการต่อสู้ รวมถึงการสั่นไหวด้วยความโกรธ เวลาเห็นเหล่าพวกพ้องถูกสังหาร ชื่อของเธอจึงถูกตั้งตามศึกสงครามการต่อสู้นั่นเอง…

เรื่องราวในอนิเมะมหาศึกคนชนเทพ

ในส่วนของอนิเมะมหาศึกคนชนเทพ ก็ได้หยิบยกนำเอาประวัติของวัลคีรี่ ฮริส หรือ คริสต์ (Hrist) นำมาใช้เป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่อง โดยที่เธอถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละคร ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง ว่า เธอคือหนึ่งในพี่น้องวัลคีรี่ ที่เข้ามาช่วยเหลือไม่ให้มนุษย์โลกถูกทำลาย ด้วยฝีมือของเหล่าทวยเทพในการตัดสินที่จัดขึ้นทุก 1000 ปี ในครั้งนี้มนุษย์จะต้องได้รับการทดสอบ ตามการยื่นเรื่องเสนอให้ใช้กฎแร็คนาร็อคจาก บรุนฮิลด์ พี่สาวคนโตของพี่น้องวัลคีรี่ จึงทำให้มนุษย์มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเอง และสามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้

แน่นอน ลำพังแค่พลังของมนุษย์เองไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเทพได้เลย เหล่าวัลคีรี่ จึงได้เสนอตัวที่จะยอมพลีกายกลายเป็นเทพศาสตร์ตรา หรือก็คือการโวลุนด์ เป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียว ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถที่จะต่อสู้กับพวกเทพได้อย่างทัดเทียม บรุนฮิลด์จึงได้ร้องขอให้กลุ่มพี่น้องของเธอช่วย และแน่นอนฮริสเองก็เป็นหนึ่งในนั้น เธอไม่ได้ปฎิเสธ แถมยังพร้อมที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีอันตรายรออยู่ข้างหน้าก็ตาม ถ้าเพื่อเจตนารมณ์ของพี่สาวและการปกป้องมนุษย์แล้ว เธอก็พร้อมที่จะทำมัน!!

ฮริส คือหนึ่งใน 13 พี่น้องวัลคีรี่ โดยที่เธอคือพี่คนที่ 2 ในหมู่พี่น้อง เธอจึงได้รับความเคารพและการนับถือจากเหล่าพี่น้องเสมอ พี่น้องทุกคนต่างรักฮริส และในเวลาเดียวกัน ทั้งหมดก็กลัวอีกบุคลิกหนึ่งของฮริส เพราะแท้จริงแล้ว ฮริสนั้น มี 2 บุคลิกอยู่ในร่างเดียวกันกับเธอ โดยร่างที่หนึ่ง เธอจะกลายเป็นดั่งพี่สาวที่แสนใจดี อ่อนโยน อบอุ่น ซึ่งแตกต่างจากร่างที่สอง ที่จะกลายเป็นพี่สาว ที่อารมณ์รุนแรง โมโหร้าย ดูน่ากลัว จนไม่อยากเข้าใกล้ 

ถึงแม้จะมี 2 บุคคลิกที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว แต่ฮริสเองก็ยังได้รับการนับถือ รวมถึงความรัก จากเหล่าพี่น้องวัลคีรี่ของเธอเสมอ 

ฮริส ส่วมใส่หมวกแก๊ปทหารและสวมแจ็กเก็ตทหารแบบเปิดพร้อมเครื่องรัดตัวที่ไม่มีสายหนังและกางเกงยีนส์อยู่ข้างใต้ เธอยังสวมรองเท้าทางการทหาร ถุงมือไร้นิ้วที่มีกระดุมข้อมือ และถุงเท้าต้นขาพร้อมสนับเข่าที่ทำจากโลหะ ให้อารมณ์แบบเดียวกับทหารราชนาวีใน ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 นั่นเอง…

โวลุนด์ (Volund)

การโวลุนด์ คือ การที่วัลคีรี่ผูกจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ โดยที่พวกเธอจะกลายร่างตัวเองเป็นอาวุธ หรือ เทพศาสตรา เพื่อให้มนุษย์ผู้นั้น ได้มีอาวุธที่มีพลังเทียบเท่ากันกับอาวุธที่พวกเทพใช้ได้ นอกจากนี้ ในบางกรณียังช่วยเพิ่มขีดความสามารถที่นุษย์มีให้สูงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฮริส ได้ลงเข้าร่วมต่อสู้ในศึกคู่ที่สาม เธอได้จับคู่และเป็นเทพศาสตราให้แก่ ซามูไรที่พ่ายแพ้ตลอดกาล ซาซากิ โคจิโร่ เพื่อช่วยเขาในการต่อสู้กันกับ โพไซดอน เทพแห่งทะเลผู้ยิ่งใหญ่ โดยที่ฮริสได้กลายร่างเป็นดาบ “Monohoshizao” ดาบคู่ใจของโคจิโร่ ที่ทำให้เขาสามารถใช้เคล็ดลับวิชาดาบกังริว ในการต่อสู้กับโพไซดอนได้อย่างทัดเทียม และในพลังของดาบนั้น ก็ยังมี “การสั่นไหว” ตามชื่อของเธอ เพื่อที่จะให้การสั่นไหวนี้ นำพาชัยชนะมาให้…

(ต้องบอกก่อนเลยว่า ตำนานเกี่ยวกับเหล่าวัลคีรี่ของชาวนอร์สนั้น ประวัติและความเป็นมาค่อนข้างที่จะคลุมเคลือ มีบางส่วนที่อาจตกหล่นลงไปบ้าง ทางผู้เขียนเองก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ ด้วยนะครับ และก็หวังเป็นอย่างสูงว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับบทความในครั้งนี้ ไว้พบกันใหม่บทความหน้า ขอบคุณมากครับ..)

มหาศึกคนชนเทพ ฮริส (Record of Ragnarok)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ QuotesAboutSmile และ Keywordsfun

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
1
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Anime

แนะนำอนิเมะ Isekai Shikkaku : สูญสิ้นที่ต่างโลก (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Sensei" นักประพันธ์ผู้มืดมนที่มากด้วยฝีมือ เขานั้นเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะตายด้วยการปลิดชีพตนเองไปพร้อมกับ "Sacchan" ลูกศิษย์สาวด้วยการกระโดดสะพานลงบนแม่น้ำอันหนาวเหน็บ! แต่ทว่าในขณะที่กำลังจะลงมืออยู่นั้นตัวของเขาและลูกศิษย์ก็ได้ถูกรถบรรทุกลึกลับพุ่งชนเข้าอย่างจัง!!
Anime

แนะนำอนิเมะ Sasayaku You ni Koi wo Utau : กระซิบรักเป็นทำนองร้องบอกเธอ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "คิโนะ ฮิมาริ" เด็กสาวนักเรียนมัธยมปลายน้องใหม่ที่พึ่งเข้ามาเรียนปีแรก และในวันเปิดภาคเรียนเธอก็ได้พบกับ "อาซานางิ โยริ" รุ่นพี่นักร้องนำวงดนตรีในคอนเสิร์ตงานรับน้อง เพียงแค่พบเห็นรุ่นพี่ก็ทำให้เธอตกหลุมรักอย่างเฉียบพลัน
Anime

แนะนำอนิเมะ Seiyuu Radio no Uraomote : เรื่องจริงหลังไมค์ของคู่หูยัยนักพากย์ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของสองสาวนักพากษ์มากฝีมือ “อุตาตาเนะ ยาสึมิ” นักพากย์สาวผู้ร่าเริงใสซื่อชวนให้ผู้คนเอ็นดู และ “ยูงุเระ ยูฮิ” นักพากย์สาวดาวรุ่งหน้าตาน่ารัก ทักษะการพากย์เป็นเลิศ พวกเธอคือคลื่นลูกใหม่แถวหน้าของวงการที่เปี่ยมด้วยพลัง และไม่ว่างานไหนที่พวกเธอจัดร่วมกันก็มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

Comments are closed.

More in:Anime

Anime

แนะนำอนิเมะ Boukyaku Battery : Oblivion Battery (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ “คิโยมิเนะ ฮารุกะ” นักกีฬาเบสบอลเจ้าของฉายา “แขนเหล็ก” ที่ถูกยกย่องให้เป็นนักกีฬาเบสบอลสุดแกร่งระดับมัธยมต้น และ “คานาเมะ เคอิ” มือรับลูกสุดโหดเจ้าของฉายา “สัตว์ประหลาดแบตเตอรี่” พวกเขาทั้งสองคือคู่หูนักเบสบอลที่สร้างตำนานในระดับมัธยมต้น ซึ่งด้วยชื่อเสียงนี้เองได้ทำให้พวกเขาได้รับโอกาสให้เขาเรียนในโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ มากมาย
Anime

แนะนำอนิเมะ Lv2 kara Cheat datta Motoyuusha Kouho no Mattari Isekai Life : ชีวิตชิล ๆ ใน ต่างโลกกับอดีตแคนดิเดตผู้กล้าที่หลังจากเลเวล 2 ก็โคตรโกง (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Banaza" พ่อค้าหนุ่มที่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ถูกอัญเชิญมาต่างโลก ในฐานะผู้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้กล้าในการต่อสู้กับจอมมาร ทว่าด้วยทักษะที่อยู่ในระดับต่ำจึงทำให้ได้ถูกคัดออกอย่างทันที ส่งผลให้ตัวเขาถูกเนรเทศออกจากปราสาทให้มาใช้ชีวิตอยู่ในป่าลึกลับติดชายแดนอาณาจักรเผ่าปีศาจ!
Anime

แนะนำอนิเมะ Tadaima, Okaeri (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของสองคู่รักครอบครัว "Fujiyoshi" พวกเขาเป็นคู่รักที่รักใคร่กลมเกลียวกัน แต่ทว่าด้วยบริบทสังคมที่ยังไม่คอยยอมรับความรักระหว่าง "ชายรักชาย"' มากนักจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะไปใช้ชีวิตยังชนบทห่างไกล พร้อมกับลูกชายสุดน่ารักในวัยเพียง 2 ขวบ