Anime

ราชันย์แห่งภูต ชนเผ่า ไอนุ (Shaman King)

ราชันย์แห่งภูต ชนเผ่า ไอนุ (Ainu tribe)

ประวัติ ชนเผ่า ไอนุ (Ainu tribe)

ชาวไอนุหรือชาวไอโนะ เป็นชนพื้นเมืองดั่งเดิมที่อาศัยอยู่บนเกาะญี่ปุ่นทางแทบฮอกไกโด มีภาษาที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่เรียกว่า ภาษาไอนุ ส่วนมากมักเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณธรรมชาติ มีความเชื่อว่าทุกอย่างในธรรมชาติมีวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์สิงสู่อยู่เสมอ เกิดเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเอง ที่ถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมที่เรียกว่า “การร่ายรำแบบดั้งเดิม” ที่มักจะแสดงในวันสำคัญอย่างเทศกาล พิธีกรรม เฉพาะครัวเรือน และยังมีศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวอย่าง เสื้อผ้าที่มักจะมีลวดลายเฉพาะต่างๆ รวมถึงการแกะสลักไม้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาวไอนุ 

วิถีชีวิตชาวไอนุ มักขึ้นอยู่กับความเชื่อต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวมนุษย์เองทั้งดีและไม่ดี จะเกิดขึ้นมาจาก คามุย ที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าของชนเผ่าไอนุ เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น แม่น้ำ ลำธาล สัตว์ป่าต่างๆ หรือแม้แต่ทุ่งหญ้า ก็ล้วนแล้วแต่มีคามุยเฝ้ามองดูเหล่ามนุษย์อยูเสมอ ถ้าทำดีและเคารพธรรมชาติ คามุยก็จะประทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม หรือแม้แต่ที่อยู่อาศัยให้แก่มนุษย์ และเมื่อมนุษย์ได้รับแล้ว ก็จะทำพิธีอิโยมันเตะ อันเป็นพิธีการเลี้ยงรับลอง ลามัค(วิญญาณ) ของคามุยให้กลับคืนสู่โลกของคามุยอีกครั้ง

ชาวไอนุส่วนใหญ่จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ระหว่างชายและหญิง โดยผู้ชายจะมีหน้าที่ออกหาอาหาร ล่าสัตว์ และคอยเฝ้าระวังความปลอดภัย ร่วมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยในบางครั้งก็ยังสร้างเฟอร์นิเจอร์หรือการแกะสลักไม้ต่างๆอีกด้วย ทางส่วนผู้หญิงจะรับหน้าที่ดูแลบ้านและลูก รวมถึงการจัดเตรียมอาหารสำหรับทุกคนในบ้าน ในบางครั้งพวกเธอก็ตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ 

ส่วนประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุนั้น คาดเดามาจากประวัติศาสตร์ที่ชาวไอนุเองเล่าและบันทึกในอดีต ที่ชนเผ่าใกล้เคียงเขียนไว้ สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ควรต้องเข้าใจภายในพื้นที่อันกว้างขวางซึ่งรวมลำดับเรื่องราวตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนกับผู้คนรอบข้าง ในกรณีนั้นจึงไม่ใช่การเข้าใจ “การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมไอนุ” ในศตวรรษที่ 9–13 ตามทฤษฎีที่ยอมรับกันทั่วไป แต่สิ่งสำคัญคือการมีมุมมองต่อยุคสมัยโดยอิงภาพรวมของประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันชนเผ่าไอนุก็ยังดำรงอยู่ในฮอกไกโด พวกเขายังสืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอยู่ ถึงแม้ความเจริญจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเก่าไป แต่พวกเขาก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภาษาดั่งเดิมของพวกเขาอยู่ แม้ในตอนนี้ทางด้านนักวิชาการภาษาศาสตร์ ได้คาดการณ์แล้วว่าในอนาคตอีกไม่กี่สิบปี ภาษาเก่าแก่ของเผ่าไอนุจะสูญหายไปตามกาลเวลาในที่สุด จนกระทั่งในปี2009 ยูเนสโกได้รับรองและร่วมรณรงค์ในการอนุรักษ์ภาษาไอนุ อีกทั้งลิสไว้ในบัญชีรายชื่อภาษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ ในการรณรงค์นี้เองจึงทำให้ในปัจจุบันได้มีผู้เรียนรู้ภาษาไอนุ ในคนญี่ปุ่นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นับเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้ชนเผ่าหนึ่ง ที่มีอายุและวิถีชีวิตของตนจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและเรียนรู้จากบุคคลจิงๆ ไม่ใช่เรียนรู้จากหน้ากระดาษนั่นเอง…

 ในส่วนอนิเมะ ชนเผ่าไอนุ (Shaman King)

ชนเผ่าไอนุ ในอนิเมะ เป็นชนเผ่าที่มีพลังชาแมน พวกเขาสามารถสื่อสารกับวิญญาณในธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการคิดที่ธรรมชาติได้สอนพวกเขา ผ่านการชี้นำจากวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โคโรโป๊ะคุรุ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เป็นเผ่าคนจิ๋วที่อาศัยใต้ต้นใบฟุกิ เสมือนส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของเผ่าไอนุ เพราะเหตุนี้เอง พวกเขาเผ่าไอนุจึงเคารพธรรมชาติอย่างสุดหัวใจ หรือจะเรียกพวกเขาว่าชาแมนที่มีพลังของธรรมชาติก็ได้ พอเวลาผ่านไปในตอนนี้ ความเจริญและการพัฒนาต่างๆได้เข้ามา ด้วยการพัฒนาที่ไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้าง ได้ทำลายธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เคยเป็นเสมือนจิตวิญญาณของชนเผ่าไอนุลงอย่างมาก ส่งผลต่อวิถีชีวิตเดิมๆของพวกเขาต้องเปลี่ยนไป ทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเสมือนเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา โคโรโป๊ะคุรุอาจจะต้องสูญสลายหายไป พวกเขาจึงพยายามอย่างมากในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ นับเป็นคืนวันที่ยากลำบาก แต่ชนเผ่าไอนุเองก็สามารถที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา จนมาถึงในยุคปัจจุบันได้สำเร็จ 

หลังจากการทำนายถึงการแข่งขันโบราณเพื่อการคัดเลือกชาแมนคิง ศึกชาแมนในตำนานที่ถ้าผู้ใดได้เป็นชาแมนคิงนั้น ผู้นั้นถือว่าเป็นราชาแห่งดวงวิญญาณทั้งมวล มีสิทธิ์ที่จะชี้ชะตาหรือกำหนดความเป็นไปของโลกได้ และการแข่งขันนี้จะถูกจัดขึ้นทุก500ปี เปรียบเสมือนความหวังของเผ่าไอนุที่ถ้าพวกเขาสามารถใช้พลังของชาแมนคิงได้ พวกเขาก็จะสามารถรักษาให้ธรรมชาติกลับมาดั่งเดิม แน่นอนการแข่งขันที่กล่าวมานั้น ในคำทำนายได้ถูกกล่าวแล้วว่า จะเกิดขึ้นในยุคนี้นั่นเอง 

อูซุย โฮโรเกะ เด็กหนุ่มชาวไอนุ เขาเติบโตมาในครอบครัวชาแมนที่มีพลังมากที่สุดในเผ่าไอนุ เขาจึงกลายเป็นตัวแทน ที่ถูกรับเลือกโดยผู้อาวุโสประจำเผ่าให้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ตัวโฮโรเกะ จึงเปรียบเสมือนความหวังที่จะนำสมดุลคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง และแน่นอนเขาไม่พลาดที่จะเข้าร่วมในการแข่งครั้งนี้ การแข่งนี้จึงเปรียบกับโอกาส และเป็นวิธีที่เขาจะสามารถนำธรรมชาติที่งดงามกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง!!

ตัวละคร ในเผ่าไอนุ (Shaman King)

อูซุย ไลแคน (Usui Lycan)

เกิด 27 กันยายน ค.ศ. 1956

อายุ 42 ปี (ในเนื้อเรื่อง)

ราศี กันย์ กรุ๊ปเลือด O

วิญญาณประจำตัว โกโรโระ

อูซุย ไลแคน เขาเป็นหนึ่งในชาแมนประจำเผ่าไอนุเกิดที่ฮอกไกโด และยังเป็นพ่อของโฮโรโรกับปิริก้า บุคคลิกภายนอกเป็นผู้ชายร่างใหญ่ไว้หนวดเครายาว ดูเงียบขรึม เป็นคนไม่ค่อยพูด เย็นชา เหมือนกับไมค่อยสนใจต่อสิ่งภายนอกเท่าไหร่ บ่อยครั้งเขามักจะเคี่ยวเข็ญโฮโรโฮโรอย่างหนัก ทั้งสอนและมอบบททดสอบต่างๆมากมายให้โฮโรโฮโรตั้งแต่ยังเด็ก แต่กับลูกสาวอย่างปิริก้าเจ้าตัวจะเอ็นดูและประคบประหงมมากกว่า ถึงภายนอกจะดูเหมือนคนเย็นชารักลูกไม่เท่ากัน แต่ลึกๆแล้วไลแคนนั้นรัก และเป็นห่วงลูกๆทั้งสองเป็นอย่างมาก แค่เขานั้นแสดงออกได้ไม่เก่งเท่านั้น เหตุผลที่เขาฝึกโฮโรโฮโรอย่างหนัก ก็เพราะเพื่อให้โฮโรโฮโรได้เติบโตเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็ง และส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาสามารถต่อสู้ เอาชีวิตรอดจากการแข่งขันชาแมนไฟท์นั่นเอง 

ไลแคนเองยังจัดว่าเป็นชาแมนที่มีพลังวิญญาณที่มากเป็นพิเศษ บวกกับวิญญาณโคโรโป๊ะคุรุของเขานั่น เป็นวิญญาณที่แตกต่างจากวิญญาณโคโรโป๊ะคุรุทั่วไปอย่างมาก ลำพังแค่พลังของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็สูงกว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปแล้ว จึงไม่แปลกที่เขาจะถูกยกย่องว่าเป็นชาแมนที่แข็งแกร่งที่สุดของหมู่บ้าน ไลแคนเองก็เคยถูกผู้อาวุโสประจำเผ่าทาบทาม และจะมอบตำแหน่งหัวหน้าเผ่าให้แก่เขา แต่เขาก็ได้ปฎิเสธตำแหน่งนี้ในทันที เพราะไลแคนนั้นไม่ได้สนใจยศตำแหน่งหรือสิ่งใด นอกจากการได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และครอบครัวเพียงเท่านั้นเอง…

อูซุย โฮโรเกะ หรือ โฮโรโฮโร (Usui Horokeu) 

เกิด 27 พศจิกายน ค.ศ. 1986

อายุ 14 ปี (ในเนื้อเรื่อง)

ราศี ธนู กรุ๊ปเลือด O

วิญญาณประจำตัว โคโรโร

อูซุย โฮโรเกะ หรือ โฮโรโฮโร เขาเป็นหนึ่งในชาแมนรุ่นเยาว์ประจำเผ่าไอนุ เกิดที่ฮอกไกโด มีนิสัยเป็นคนตรงๆออกไปทางซื่อๆ รักและเป็นห่วงพวกพ้อง พร้อมทั้งเคารพรักในธรรมชาติเป็นอย่างมาก มีพลังวิญญาณติดตัวมาแต่เกิดที่สูงกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันทั่วๆไปในหมู่บ้าน ด้วยพลังวิญญาณที่สูงมาตั้งแต่เกิดของเขา จึงทำให้เขาเปรียบเสมือนความหวังของคนในหมู่บ้านและเผ่าไอนุ ว่าจะสามารถนำสมดุลคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ ด้วยการเป็นตัวแทน และเห็นว่าธรรมชาตินั้นถูกทำลายลงมากแค่ไหน ก็ยิ่งเพิ่มความมุมานะ อุสาหะ ให้เขาพยายามฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก เพื่อที่หวังว่าสักวันเมื่อเขามีพลังและแข็งแกร่งมากพอ เขาจะสามารถทวงคืนธรรมชาติที่เสียไปกลับคืนมาได้ แน่นอนโฮโรโฮโร ก็ได้เข้าร่วมในการแข่งขันชาแมนไฟท์ครั้งนี้ พร้อมทั้งความฝันในการฟื้นฟูธรรมชาติ และอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของเขานั่นคือ การสร้างทุ่งต้นฟูกิผืนใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ สิ่งนี้เองคือความฝันที่ทำให้เขาอยากที่จะเป็นชาแมนคิง!!

อูซุย ปิริก้า (Usui Pirica)

เกิด 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987

อายุ 13 ปี (ในเนื้อเรื่อง)

ราศี เมษ กรุ๊ปเลือด O

วิญญาณประจำตัว โทราระ

อูซุย ปิริก้า เธอเป็นหนึ่งในชาแมนของเผ่าไอนุ เกิดที่ฮอกไกโด 

มีพลังวิญญาณที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณในธรรมชาติได้ตั้งแต่ยังเล็ก เป็นลูกคนที่สองของไลแคน มีพี่ชายชื่อโฮโรโฮโร ที่ในสายตาของเธอดูว่าพี่ชายคนนี้ไม่เอาไหน บ่อยครั้งเธอมักจะเป็นห่วงพี่ชายคนนี้อยู่เสมอ ปิริก้ามีบุคคลิกที่ค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการ จุกจิก และมักจะชอบสั่งการอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับพี่ชายที่เธอมักมองว่าไม่เอาไหน ถึงจะดูว่าเธอออกจะเป็นน้องสาวเผด็จการ แต่เธอก็เป็นน้อสาวที่ดี ที่พร้อมจะเทคแคร์ดูแล และจัดการปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และเธอยังมีฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เก่งเป็นอย่างมาก เสื้อที่โฮโรโฮโรใส่แทบทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของปิริก้าทั้งสิ้น 

ครั้งหนึ่ง ปิริก้าเคยถูกผู้อาวุโสผลักดันให้เธอเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมในการแข่งขันชาแมนไฟท์ เหมือนกันกับพี่ของเธอ แต่ก็ได้ถูกโฮโรโฮโรปฎิเสธและตอกกลับพวกอาวุโสในหมู่บ้านไปทั้งหมด การกระทำของโฮโรโฮโรในครั้งนั้น สร้างความประทับใจให้ปิริก้าเป็นอย่างมาก จนทำให้มุมมองว่าพี่ชายเธอไม่เอาไหนแทบจะเปลี่ยนไป แต่ถึงยังไงเธอก็ยังคิดอยู่ดีว่าพี่เธอ ต้องการคนคอยซัพพอร์ต ดูแลเสมอ และเธอก็พร้อมที่จะทำเพื่อสนับสนุนให้พี่ชายของเธอได้เป็นชาแมนคิง และทำความฝันของเขาให้สำเร็จ….

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โคโรโป๊ะคุรุ (Koropokkuru)

โคโรโป๊ะคุรุ ภาษาไอนุหมายถึงคนตัวเล็กที่อยู่ใต้ต้นฟูกิ เป็นตำนานและนิทานพื้นบ้านของชาวไอนุ ที่กล่าวถึงคนตัวเล็ก ที่คอยสอนวิธีการล่าสัตว์ การสร้างที่อยู่อาศัย การเย็บปักถักร้อย ร่วมถึงการแกะสลักต่างๆ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและนวัตถกรรมต่างๆของชาวไอนุ ล้วนมีเผ่าโคโรโป๊ะคุรุเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น จึงไม่แปลกที่ชาวไอนุจำนวนมากจะยึดถือเคารพบูชา ให้โคโรโป๊ะคุรุเปรียบเสมือนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติที่จะต้องเคารพปกปักรักษาดูแลสืบไป ในการสอนหลายๆอย่างของชาแมนไอนุ ส่วนมากจะเน้นไปทางด้านการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ในวัยเด็กพวกเขาจะศึกษาและเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ และพอเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเริ่มเข้าสู่การทดสอบพลังชาแมน พร้อมทั้งการตามหาวิญญาณประจำตัว หรือก็คือการผูกมิตรเป็นส่วนหนึ่งกับเผ่าโคโรโป๊ะคุรุ ที่เมื่อชาแมนไอนุทำสำเร็จ เขาจะสามารถใช้พลังธรรมชาติ ผ่านโคโรโป๊ะคุรุได้ในที่สุด โคโรโป๊ะคุรุจึงมีความสำคัญต่อชาวไอนุทั้งในอดีต และในปัจจุบัน ที่ความสำคัญนี้ไม่เคยจางหรือลืมเลือนไปไหนเลย…

ราชันย์แห่งภูต ชนเผ่าไอนุ (Shaman King)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Keywordsfun และ Foong-Trending

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Anime

แนะนำอนิเมะ Nozomanu Fushi no Boukensha : เส้นทางพลิกผันของราชันอมตะ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Rentt Faina" ชายหนุ่มนักผจญภัยที่มีความฝันว่าสักวันเขาจะต้องขึ้นเป็นนักผจญภัยระดับมิธริลให้ได้ แต่ทว่าตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเขากับทำได้แค่เพียงอยู่ในระดับทองแดงเพียงเท่านั้น.
Anime

แนะนำอนิเมะ Surgeon Elise : เอลิเซ่ แพทย์หญิงทะลุมิติ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของศัลยแพทย์ผู้มากด้วยฝีมือที่ได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยที่อายุน้อยที่สุด แต่ทว่าใครกันมั่งล่ะจะรู้ว่าการที่เธอพยายามอย่างหนัก เพื่อเป็นแพทย์ช่วยเหลือผู้คนนั้นจะทำไปเพราะว่าอยากชดเชยความผิดพลาดที่เธอทำไว้ในชาติก่อน?
Anime

แนะนำ 10 อนิเมะน่าดูประจำฤดูหนาว (Winter 2023-2024) Part1

อนิเมะฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะมีกำหนดเริ่มฉายกันในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มฉายกันจริง ๆ ในช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไป แต่ก็อาจจะมีบางเรื่องที่มีกำหนดฉายในช่วงเดือนธันวาคม จึงไม่แปลกที่จะถือได้ว่าอนิเมะช่วงฤดูหนาวจะเหมือนเป็นการสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ก็ว่าได้

Comments are closed.

More in:Anime

Anime

แนะนำอนิเมะ Sasaki to Pi-chan : ซาซากิกับพีจัง (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "Sasaki" พนักงานออฟฟิศชายวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตแบบซังกะตาย “ตื่น ทำงาน นอน” วนลูปแบบนี้ไปทุกวัน แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะมองหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ชีวิต ด้วยการซื้อนกเขาชวาอันแสนน่ารักพร้อมกับตั้งชื่อว่า Pii-chan ทว่านกเขาชวาที่เขาได้มากับไม่ใช่นกธรรมดาทั่วไป เพราะนกน้อยตัวนี้กับเป็น..
Anime

แนะนำอนิเมะ Yubisaki to Renren : ร้อยเรียงรักจากหัวใจ (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวละคร)

เรื่องราวของ "อิโตเสะ ยูกิ" สาวน้อยนักศึกษาที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน และด้วยความพิเศษนี้เองจึงทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอมักจะมีปัญหาทางด้านการเข้าสังคม และรู้สึกว่าตนเองนั้นแตกต่างจากคนอื่นเป็นอย่างมาก. 
Anime

แนะนำอนิเมะ Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru (ตัวอย่าง/เนื้อเรื่อง/แนะนำตัวะคร)

เรื่องราวของ "Akutsu Masatora" ปีศาจหนุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อันทรงเกียรติจากราชาปีศาจให้มาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนในโลกมนุษย์ เพื่อค้นหามนุษย์ที่มีความสามารถและพากลับไปเป็นไอดอลของเหล่าปีศาจในนรก ซึ่งบุคคลที่ว่านั้นตัวของเขาก็ได้ตัดสินใจ